XII Sejmik Sprawozdawczo–Wyborczy Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego

W dniu 26.06.2021 odbył się XII Sejmik Sprawozdawczo–Wyborczy Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, na którym przedstawiono sprawozdania z działalności CzOZŻ za lata 2016-2021. Dotychczasowemu Zarządowi XII Sejmik udzielił absolutorium. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego również zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Ustępującemu Prezesowi Kol. Januszowi Kołodziejczukowi wręczono pamiątkową plakietę z podziękowaniami za dotychczasową pracę. Został on też na wniosek XII Sejmiku został uhonorowany tytułem Honorowego Członka Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W dalszej części obrad wytypowano nowych kandydatów do władz CzOZŻ. Po przeprowadzeniu głosowania nowym Prezesem CzOZŻ został wybrany Kol. Piotr Klimecki. W skład Zarządu CzOZŻ zostali wybrani: Piotr Cieślak, Piotr Dziedzic. Dagmara Michalec, Małgorzata Szczygieł, Magdalena Wilk, Adam Zaczkowski. Komisję Rewizyjną CzOZŻ tworzyć będą: Wojciech Bulek, Wojciech Michalec, Marcin Sieradzki. W Sądzie Koleżeńskim CzOZŻ zasiadać będą: Maciej Olszewski, Wojciech Sołtys, Leszek Jarosz. Funkcje pełnione w nowych władzach będą rozdzielone na pierwszych posiedzeniach poszczególnych grup. Życzymy nowo wybranym władzom Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego dużo sukcesów podczas wykonywania swoich obowiązków. Na koniec kilka fotografii z obrad XII Sejmiku.

 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *