Sport

Kalendarz imprez


Koordynatorem imprez organizowanych przez kluby jest
Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski.

 

Potwierdzeniem organizacji każdych regat będzie „Zawiadomienie o Regatach”
opublikowane na stronie CzOZŻ w zakładce Aktualności,
najpóźniej 14 dni przed terminem regat

Kontakt telefoniczny
w sprawach związanych z kalendarzem imprez,
zmianach terminów lub treści:
Dagmara Michalec, tel. 795 924 101
mail: daguna@o2.pl