Kalendarz imprez 2021

KALENDARZ REGAT ŻEGLARSKICH W SEZONIE 2021

Lp.

Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

Klasy

1

30.05.2021
(nowy termin)

Regaty Otwarcia Sezonu

HMKŻ „39-er”
Blachownia

Zalew
Blachownia

Optymist UKS

2

30.05.2021

Regaty z okazji Dnia Dziecka
dla początkujących żeglarzy

HMKŻ „39-er”
Blachownia

Zalew
Blachownia

Optymist UKS

3

26-27.06.2021

IX Ogólnopolskie Regaty
KACPER SAILOR

YC Zefir-Drakkar

OŻ Marina Poraj
Jastrząb k/Poraja

Optymist
Laser 4.7
Radial

4

24.07.2021

Międzyklubowe Regaty
O Złotą Szeklę Mariny Poraj

Stowarzyszenie
Marina Poraj

OŻ Marina Poraj
Jastrząb k/Poraja

Kabinowe
Otwartopokładowe
Optymist
Laser

5

14.08.2021

XXVII Regaty o Puchar Prezydenta
Miasta Częstochowa

Sekcja Żeglarska
KU AZS P.Cz.

OŻ Marina Poraj
Jastrząb k/Poraja

Kabinowe
Otwartopokładowe

6

21.08.2021

Międzyklubowe
Regaty o Puchar Komandora
YC „Kolejarz” Częstochowa

YC „Kolejarz”
Częstochowa

OŻ Marina Poraj
Jastrząb k/Poraja

Kabinowe
Otwartopokładowe

7

28.08.2021

XIII Regaty o Puchar
Komandora YKP Częstochowa

YKP Częstochowa

OŻ Marina Poraj
Jastrząb k/Poraja

Kabinowe
Otwartopokładowe

8

4.09.2021

Międzyklubowe Regaty
O Puchar Komandora
KŻ „Korsarz”

KŻ „Korsarz”
Poraj

OŻ Marina Poraj
Jastrząb k/Poraja

Kabinowe
Otwartopokładowe

9

11.09.2021

XXII Regaty
o Puchar Ziemi Częstochowskiej

HMKŻ „39-er”
Blachownia

Zalew
Blachownia

Optymist Open
Optymist UKS

10

9.10.2021

Regaty o Błękitną Wstęgę Poraja

CzOZŻ Częstochowa
Marina Poraj
YKP Częstochowa

OŻ Marina Poraj
Jastrząb k/Poraja

Kabinowe
Otwartopokładowe

Organizatorzy regat mają obowiązek zapewnienia Komisji Regatowej poniższego wyposażenia:

  • statek Komisji z masztem sygnałowym i flagami oraz obsługą,
  • sygnalizator dźwiękowy /dzwon, róg mgłowy, buczek itp./,
  • motorówka zabezpieczająca z obsługą,
  • boje do wyznaczenia trasy regat.


Jeśli Organizator przewiduje pobieranie opłat za wpisowe do regat, zapewnienie odpowiedniej obsługi oraz kwitariusza leży po jego stronie.

UWAGA : Organizator musi posiadać Licencję PZŻ na przeprowadzenie regat.
Licencja ta stanowi jednocześnie potwierdzenie ubezpieczenia regat.Sędziowie Żeglarstwa Sportowego PZŻ

Lp.

Klasa

Nazwiski i imię

Telefon

Nr licencji

1

II

Brymora Tomasz

601 931 146

713

2

II

Cieślak Jarosław

502 272 349

636

3

II

Grabski Robert

712

4

II

Kciuk Elżbieta

607 323 590

695

5

II

Kubczyk Jerzy

608 255 112

319