Zarząd

Prezes

Piotr Klimecki

506 206 386

Wiceprezes ds Organizacyjnych

Adam Zaczkowski

606 442 709

Wiceprezes ds Szkolenia

Małgorzata Szczygieł

666 025 877

Wiceprezes ds Technicznych

Piotr Dziedzic

609 571 442

Wiceprezes ds Sportu

Piotr Cieślak

536 394 200

Sekretarz

Dagmara Michalec

795 924 101

Skarbnik

Magdalena Wilk

600 145 077