Rejestracja

Rejestracja śródlądowych jachtów żaglowych


Rejestracją jachtów, zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami, zajmuje się Polski Związek Żeglarski.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie rejestracji jachtów PZŻ.