Szkolenia

Uprawnienia żeglarskie:

Żeglarz jachtowy:
Osoba posiadajaca stopień żeglarza jachtowego uprawniona jest do:

  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 12 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm (mil morskich) od brzegu w porze dziennej.


UWAGA: Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Jachtowy sternik morski:

  • Stopień jachtowego sternika morskiego uprawnia do: Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.

Kapitan jachtowy:

  • Stopień kapitana jachtowego uprawnia do: Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
  • Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach morskich.

Informacje o szkoleniach żeglarskich prowadzonych przez kluby zrzeszone w CzOZŻ można znależć w ogłoszeniach.
Organizatorzy nowych szkoleń mogą je zgłaszać, wykorzystując znajdujący się tam formularz.

Wszelkie szczegółowe informacje o systemie szkoleń na stopnie żeglarskie PZŻ oraz informacje o sposobie uzyskania i wymiany patentów dostępne są na stronie Komisji Szkoleń PZŻ.