Pierwsze posiedzenie zarządu

W dniu 24.07.2021 nowo wybrany Zarząd Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego odbył swoje pierwsze posiedzenie. Dokonano na nim przydziału stanowisk dla poszczególnych członków, a co się z tym wiąże określonych obowiązków. Pełna informację na ten temat dostępna w zakładce Zarząd . Członkom Zarządu obejmującym nowe funkcje życzymy sukcesów i owocnej pracy na rzecz rozwoju żeglarstwa w regionie częstochowskim.

Regaty o Złotą Szeklę Mariny Poraj

Stowarzyszenie Marina Poraj organizuje w dniu 24.07.2021 na Zalewie Poraj – Regaty o Złotą Szeklę Mariny Poraj. Zgłoszenia udziału w regatach będą przyjmowane w biurze regat w dniu 24.07.2021r. od godz. 9:00. Rozpoczęcie regat o godz. 10:30. Więcej szczegółów w zawiadomieniu o regatach.